Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Lundin Norway as

Ptil førte i perioden 23.-27.5.2016 tilsyn med Lundin Norway as (Lundin)'s helhetlige barrierestyring, spesielt samspillet mellom operasjonelle, organisatoriske og tekniske barrierelementer.


Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp Lundins etterlevelse av etablerte prosesser og systemer som skal bidra til å sikre en helhetlig styring av barrierer og spesielt samspillet mellom operasjonelle, organisatoriske og tekniske barriereelementer. Videre å følge opp at Lundin på alle nivå i organisasjonen, jobber systematisk for å forebygge storulykker.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert seks forbedringspunkter knyttet til:

  • Menneske-maskin-grensesnitt og informasjonspresentasjon
  • Sikkerhetssystemer
  • Brannpumpene
  • Modultrening
  • Redning av personell fra låsbare lugarer
  • Koordinerende arbeidsmiljøutvalg

Lundin har fått frist til 1. september med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95