Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Lundin Norge AS - Edvard Grieg

Petroleumstilsynet gjennomførte 26. august 2015 tilsyn med Lundin Norge AS (Lundin) sin styring av barrierer i driftsfasen på Edvard Grieg.


Målet med tilsynet var å vurdere om Lundin gjennom driftsforberedelser sikrer etterlevelse av krav og forutsetninger fra prosjektfase ved oppstart og bruk av innretning.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik i dette tilsynet.

Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Brannvannspumper
  • Nødgeneratoren

Lundin Norge AS har fått frist til 30.oktober 2015 for å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77