Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Lundin – Edvard Grieg

Vi har ført tilsyn med Lundin sin styring av tekniske barrierer på Edvard Grieg.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 12. – 27. september 2018.

Mål
Målet med tilsynet er å vurdere hvordan dere sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av barrierer på Edvard Grieg.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Gjennomføringer i brannskille
  • Oppfølging av ytelseskrav for tilbakeslagsventiler og sikkerhetskritisk varmekabler

Det ble identifisert tre forbedringspunkt knyttet til:

  • Passiv brannbeskyttelse
  • Styrende dokumenter for sikkerhetssystemer
  • Midlertidig utstyr

Lundin har fått frist til 30. november 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77