Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Lundin – Edvard Grieg

Ptil gjennomførte 8.-9. juni 2015 tilsyn med Lundins styring av arbeidsmiljø og forberedelser til drift av Edvard Grieg.


Lundin er i ferdigstillingsfasen for produksjonsinnretningen Edvard Grieg og planlagt oppstart av produksjon er november 2015.

Målet med tilsynet var å verifisere at Lundin ivaretar kravene i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Kompetanse
  • Arbeidsmiljøforhold

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Dokumentasjon
  • Arbeidsmiljøutvalget (K-AMU)
  • Arbeidsprosesser
  • Avvikshåndtering
  • Operatørens hovedbedriftsansvar
  • Påseansvar
  • Kartleggingsaktiviteter
  • Kjemikaliestyring

Lundin har fått frist til 4.9.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.
 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00