Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Lundin

Vi har ført tilsyn med Lundin og deres planleggingsprosjekt for Luno II.


Funnet 16/4-6 S (Luno II) ligger i midtre del av Nordsjøen, 15 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet og ble påvist i 2013.

Reservoaret er i sandstein og konglomerat av hovedsakelig trias alder, formet i små bassenger langs sørvestflanken av Utsirahøgda Sør. Reservoaret inneholder olje og en mindre gasskappe på 1.900 meters dyp.

Den 3. mai og 20. desemberr 2017 førte vi tilsyn med Lundin. Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp Lundins planleggingsprosjekt, som vil lede opp mot søknad for plan for utbygging og drift (PUD), med eventuell utbygging av Luno II.

Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95