Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden – Åsgard A og B

Ptil gjennomførte i perioden 27.5 og 31.5 – 4.6. 2010 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til/fra og på Åsgard A og Åsgard B.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved video oppstartsmøte med relevant operativ ledelse, samt gjennom møter, intervjuer og verifikasjoner ombord på Åsgard A og Åsgard B.

Oppgaven var todelt. Hovedfokus var Statoil sine systemer for styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner på selskapsnivå. Videre fokuserte aktiviteten på hvordan disse systemene fungerer på innretningsnivå, med Åsgard A og Åsgard B som eksempel.

Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten var en verifikasjonsaktivitet i henhold til Ptils overordnede prosjektoppgave for logistikk og oppfølging av løfteoperasjoner.

Aktiviteten fokuserte på risiko ved logistikk og materialhåndtering, herunder løfteoperasjoner, samt problemområdene som fremkom i Ptils rapport ”Årsakssammenhenger til hendelser med offshorekraner”. Tilsynsaktiviteten var det andre i rekken av tre planlagte tilsynsaktiviteter. Den første aktiviteten ble gjennomført i mars 2010, og rettet seg mot Statoils fagledelse i Bergen, samt Oseberg Øst innretningen.

Mål
Et mål med oppgaven var å verifisere at Statoil bruker kompetanse og har de nødvendige ressurser for å sikre at kran og løfteoperasjoner utføres forsvarlig. Videre var det et mål å verifisere samsvar med regelverket med hensyn til styrende dokumentasjon og etterlevelse av denne innen logistikk, materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner.

Resultat
Ptil gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og organisatorisk art.

Her kan følgende forhold nevnes spesielt:
• Styringssystemet ivaretar ikke i tilstrekkelig grad overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
• Krankabinene og nødkjøringssystemet på offshorekranene på Åsgard A møter ikke relevante krav.
• Maskinrommene på offshorekranene på Åsgard B mangler automatisk brannslukningssystem.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77