Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk på West Elara

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 4.7 til 7.7.2011 tilsyn knyttet til logistikk, som omhandler materialhåndtering, løfteinnretninger, løfteutstyr og sikker bruk av denne type utstyr, på innretningen West Elara.


Mål
Målsettingen med tilsynsaktiviteten er å verifisere at innretningen er utformet og tilrettelagt for sikker materialhåndtering og bruk av løfte-innretninger og -utstyr, deriblant kraner, og at dette er i henhold til gjeldende krav.

Resultat
Det ble under tilsynet for logistikk identifisert avvik knyttet til

  • Pidestallkraner
  • Rørhåndteringskran
  • Lager og lastedekk

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Tilrettelegging for skifte av wire, krok og/eller omskjæring av wire
  • Skilting ifm. med adkomst til kranene
  • Rekkverk på kranbom
  • Øvre rørhåndteringsdekk
  • Åpning av hengslede dekksluker

Det skal imidlertid fremheves, selv om Seadrill kom sent inn i prosjektet, at Seadrill har lagt ned store ressurser for å oppnå best mulig materialhåndtering og bruk av løfte-innretninger og utstyr.

Det skal også nevnes at utformingen av lastedekk- og lagerområdene og plasseringen av kranene gir god sikt til dekksarealer planlagt for regelmessige lasteoperasjoner.

I tillegg er hovedlastedekkene og lagerdekk på samme nivå som muliggjør bruk av gaffeltruck og traller som bidrar til å redusere antall løfteoperasjoner.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77