Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk på Transocean Leader

Ptil har ført tilsyn med riggselskapet Transocean med hensyn til logistikk på boreinnretningen Transocean Leader.


Den flyttbare boreinnretningen Transocean Leader fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i desember 2004. Som et ledd i oppfølgingen av riggeierens etterlevelse av regelverkskrav og forutsetningene for SUT, har Ptil gjennomført tilsyn på fagområdet logistikk. Dette omfatter materialhåndtering, løfteutstyr og sikker bruk av dette.

Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet 21.-28.8.2014 i form av et møte med riggeieren Transocean Offshore Ltd NUF (Transocean) etterfulgt av verifikasjon på Transocean Leader mens denne var i operasjon for Statoil på Njordfeltet.

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

  • Styring med og oppfølging av sikker bruk av løfteutstyr
  • Styring med "sakkyndig virksomhet"
  • Løst løfteutstyr
  • Tekniske forhold

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Elastisk forløper for MOB-båt
  • Praktisk gjennomføring av løfteoperasjoner
  • Hengslede dekksluker
  • Nødoperasjon av løfteutstyr.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77