Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk på Kårstø

Ptil har ført tilsyn med styring av materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner på Kårstø.


Ptil gjennomførte tilsyn med prosessanlegget på Kårstø i tiden 2.-5.9.2014. Tilsynet var rettet mot styring av materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner. Tilsynsaktiviteten omfattet også teknisk tilsyn med stillaser i bruk på anlegget.

Det ble identifisert avvik knyttet til styringssystemet med hensyn til:

  • System for å sikre kvalitet på utstyr og dokumentasjon
  • System for å sikre kompetanse og vedlikehold av denne
  • Selskapets utøvelse av sin plikt til å påse etterlevelse av regelverket ("påseplikten")

Det ble også påvist et forbedringspunkt i forbindelse med utøvelsen av vernetjenesten.

Kårstøanlegget eies av Gassled, Gassco er operatør og Statoil er teknisk driftsansvarlig. Alle involverte parter har plikter etter loven, men det er Gassco som operatør som har det overordnede ansvaret for at teknisk driftsansvarlig og underentreprenører etterlever regelverket.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77