Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk og konstruksjonssikkerhet på Songa Dee

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 22.9.2010 tilsyn med logistikk, kraner, løfteinnretninger, løfteutstyr og konstruksjonssikkerhet om bord på den flyttbare innretningen Songa Dee.


Verifikasjonene var rettet mot tekniske og operasjonelle forhold ombord på innretningen. Aktiviteten inngår som en del av oppfølgingen i forbindelse med SUT for innretningen Songa Dee.

Bakgrunn
Songa Dee er en flyttbar boreinnretning som eies og opereres av Songa. Innretningen innehar SUT, og forutsetningen for å vedlikeholde SUT er at operatøren til enhver tid skal kunne demonstrere at innretningen er i samsvar med gjeldende regelverk og forskrifter.

Mål
Mål for tilsynsaktiviteten var å verifisere overensstemmelse med gjeldende krav i regelverk og forskrifter, og hvordan regelverk og forskrifter har vært fulgt opp etter at innretningen fikk SUT. Videre var målet å følge opp forhold omkring reparasjoner og modifikasjoner, spesielt med installasjon av ny offshorekran.

Resultat
Det ble under tilsynet på Songa Dee avdekket avvik og forbedringspunkter i forhold til regelverket, hovedsakelig knyttet til styringssystemet og implementering av styringssystemet og prosedyrer.

Flere av de identifiserte forholdene var tidligere identifiserte og omhandlet i Ptils tilsynsrapport datert 22.5.2009.

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064