Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk og beredskap på Rowan Viking

Ptil førte 4.-11. februar 2016 tilsyn med Rowan Norway Limited (Rowan) og innretningen Rowan Viking innen logistikk og beredskap.


Målet for aktiviteten var å verifisere etterlevelse av selskapets egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, administrative og tekniske forhold.

Resultat
Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

 • Klemfare
 • Brannstasjoner
 • Redningsvester
 • Kompetanse og opplæring

Videre ble det identifisert sju forbedringspunkter knyttet til:

 • Vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap
 • Tekniske funn
 • Sikring av evakueringsveier ved krengning
 • Trening og øvelser
 • Nødbelysning
 • Oppfølging av vedlikehold på beredskapsutstyr
 • Kompetanse og analyser

Rowan har fått frist til 2.mai 2016 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77