Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Leiv Eiriksson

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte et tilsyn mot Ocean Rig om bord på Leiv Eiriksson 25.2. – 26.2.2013 2013.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at selskapet, før oppstart av ny aktivitet på norsk sokkel, ivaretar regelverkets krav relatert til de områder det ble ført tilsyn med, og at innretningens tekniske tilstand er ivaretatt som forutsatt i samsvarsuttalelsen (SUT) for innretningen. 

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • styrende dokumentasjon for beredskap
 • merking av rømningsveier
 • oppbevaring av MOB-båt utstyr
 • brannstasjoner og brannmannsutstyr
 • trening og øvelser
 • MOB-båt øvelser
 • redningsstrømpe
 • redningsvester
 • seter i livbåter
 • nedgang fra helikopterdekk

 Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • regelverkskompetanse
 • merking av utstyr
 • rengjøring av borevæsketankene
 • beskyttelse mot avdamping av hydrokarboner
 • kontrollpanel for miksing
 • oversikt over boredekk
 • trykkmanometre på drepe- og strupemanifold
 • skalering på trykkmanometre på drepe- og strupemanifold

 
Brev til Ocean Rig AS
Tilsynsrapport - Leiv Eiriksson

Journal 2013/115

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064