Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ledelse og storulykkesrisiko i North Atlantic Drilling

Ptil førte 16.3.2016 tilsyn mot ledelse og reduksjon av storulykkerisiko i North Atlantic Drilling Limited (NADL).


Målet var å bekrefte at NADL ivaretar myndighetenes og egne krav for å ivareta kontinuerlig forbedring mht. reduksjon av storulykkerisiko.

Ptil ville bli kjent med de arbeidsprosessene som selskapet mener resulterer i redusert storulykkerisiko. Dette inkluderer hvordan prosessene styres og hvordan organisasjonen som helhet er engasjert i arbeidet.

Videre ønsket Ptil å bli kjent med selskapets egenvurdering av dette forbedringsarbeidet, herunder oppnådd reduksjon av storulykkerisiko, og videre forbedringsarbeid i denne sammenheng.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77