Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ledelse og storulykkesrisiko

Ptil har ført tilsyn med Archer AS rettet mot ledelse og storulykkesrisiko.


Målet med tilsynet var å verifisere at Archer AS ivaretar egne krav til kontinuerlig forbedring med hensyn til reduksjon av storulykkerisiko.

Tilsynet er en videreføring av tidligere tilsynsaktiviteter rettet mot selskapenes arbeid for å redusere risikoen for storulykker.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, Pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77

footer.php:18
Category Object
(
  [id:protected] => 1202
  [info:protected] => Array
    (
      [article_category_ID] => 1202
      [description] => Nettstedskart
      [description2] => 
      [description_article_ID] => 0
      [visibility] => 1
      [protected] => 0
      [tree_ID] => 1065
      [category_order] => 5
      [thumbnail] => 
      [button] => 
      [flags] => 
      [articlehandlerfile] => 
      [categoryhandlerfile] => cpcategorytemplateID:64
      [livsitID] => 
      [indexedorder] => 324
      [indexedlevel] => 5
      [use_versionsystem] => 0
      [categoryhtmlfile] => 
      [articlehtmlfile] => 
      [externallink] => 
      [settings] => 
      [externalID] => 
      [settings2] => 
      [ismenuvisible] => 0
      [parentcategories] => :689::690::693::1065:
      [linktarget] => 
      [seo_url] => 
      [seo_title] => 
      [seo_description] => 
      [seo_keywords] => 
      [seo_visibility] => 1
      [seo_use_inheritkeywords] => 0
      [seo_sitemap_priority] => 20
      [seo_sitemap_changefreq] => 
      [extid] => 0
      [extguid] => 
      [created_date] => 1440765309
      [created_by] => 34
      [changed_date] => 1440765344
      [changed_by] => 34
      [article_preview_categorytemplateID] => 
      [category_preview_categorytemplateID] => 
    )

  [error:protected] => 
  [thumbnail:protected] => 
  [IS_SPLIT_thumbnail:protected] => 
  [button:protected] => 
  [IS_SPLIT_button:protected] => 
  [flags:protected] => Array
    (
      [pda_published] => 1
      [metadata_saved] => 2
    )

  [flagstate:protected] => 
  [childrenAccess:protected] => 
  [childrenNoAccess:protected] => 
  [cpCategory:protected] => 
  [_resolvedLanguage:protected] => 
  [_baseErrorString:protected] => 
  [_baseHasError:protected] => 
  [_baseErrorType:protected] => 
  [_baseCorepublishReference:protected] => 
)