Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ledelse og storulykkesrisiko

Ptil har ført tilsyn med Archer AS rettet mot ledelse og storulykkesrisiko.


Målet med tilsynet var å verifisere at Archer AS ivaretar egne krav til kontinuerlig forbedring med hensyn til reduksjon av storulykkerisiko.

Tilsynet er en videreføring av tidligere tilsynsaktiviteter rettet mot selskapenes arbeid for å redusere risikoen for storulykker.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77