Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ledelse og storulykkesrisiko

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i 2014 tilsyn med temaet ledelse og storulykkerisiko mot selskapene Total, COSL, Det norske, Island Offshore, Lundin, Saipem og Shell.


Mål
Målet med tilsynet er å undersøke på hvilket grunnlag selskapene, for sin egen del, arbeider for å redusere storulykkerisiko.

Resultat
Hvert enkelt selskap redegjorde for hvilket grunnlag selskapet tar stilling til at en innretning er i samsvar med og drives etter de krav selskapet stiller til innretningen og driften av den med hensyn til risikoen for storulykke.

Tilsynet bekrefter at samtlige av selskapene, gjennom forbedringsarbeid og arbeid med å redusere faren for storulykke, er innforstått med sitt ansvar for fullt ut å ivareta forutsetningene som ligger til grunn for forsvarlig virksomhet.

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064