Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ledelse og storulykkesrisiko

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i 2013 tilsyn med temaet ledelse og storulykkerisiko mot selskapene BG Norge, Transocean Offshore, Maersk Drilling Norge AS, Songa Management og Statoil Petroleum.


Mål
Målet med tilsynet var å undersøke på hvilket grunnlag selskapene, enten som oppdragsgivere eller som entreprenører, ved ulike milepæler og anledninger tar stilling til om betingelsene for samsvarsuttalelse (SUT) er ivaretatt.

Resultat
Hvert enkelt selskap redegjorde for på hvilket grunnlag selskapet tar stilling til at en innretning er i samsvar med og drives etter de krav selskapet stiller til innretningen og driften av den, herunder forutsetningene for SUT, med hensyn til risikoen for storulykke.

Tilsynet bekreftet at samtlige av selskapene, gjennom forbedringsarbeid og arbeid med å redusere faren for storulykke, er innforstått med ansvaret for å ivareta forutsetningene som ligger til grunn for SUT-ordningen.


Journal 2012/274

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064