Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ledelse og storulykkerisiko

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 4.12. – 11.12.2015 tilsyn med temaet ledelse og storulykkerisiko mot selskapet Centrica Energi.


Målet med oppgavene var å verifisere at Centrica Energi ivaretar myndighetenes og egne krav for å oppnå kontinuerlig forbedring mht. reduksjon av storulykkerisiko.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt i dettet tilsynet.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77