Gå til hovedinnhold

Tilsyn med landanlegg, rørledninger og undervannsanlegg - Nyhamna, Ormen Lange

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med drift av rørledninger, undervannsanlegg og Landanlegg på Ormen Lange og Nyhamna 27.-28.11.2012.


Mål
Målet med tilsynet er å vurdere Shells etterleving av krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet innenfor drift, vedlikehold og inspeksjon av rørledninger, kabler og undervannsanlegg for Ormen Lange, inkludert koblingen opp mot anlegget på Nyhamna.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • midlertidige prosedyrer
  • alarmer i kontrollrom

Brev til A/S Norske Shell
Tilsynsrapport Nyhamna, Ormen Lange

Journal 2012/1070

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064