Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Kristin - Statoil

Petroleumstilsynet gjennomførte tilsyn med drift av alarmsystemer på Kristin i uke 42 2012.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan Statoil sikrer at alarmsystemet på Kristin møter relevante myndighetskrav, anerkjente standarder og retningslinjer samt selskapets egne krav og prinsipper.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • ytelsesmåling av alarmsystemet
  • alarmbeskrivelser
  • kompetanse

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til utformingen av storskjermsløsning

Brev til Statoil Petroleum AS
Tilsynsrapport - Kristin

Journal 2012/869
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064