Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kran- og løfteoperasjoner og verifikasjon av forbedringstiltak på Kvitebjørn

Ptil førte i perioden 16.1 og 23.-27.1.2012 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) knyttet til kran- og løfteoperasjoner og verifikasjon av forbedringstiltak på Kvitebjørn.


Tilsynet var rettet mot Statoils styring og ledelse av materialhåndtering og teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner på Kvitebjørn, og mot etablerte forbedringstiltak innen kran- og løft med hovedfokus på boreområdet på Kvitebjørn-innretningen.

Bakgrunn for tilsynet er Ptils erfaringer fra tidligere tilsynsaktiviteter, eksempelvis gjennomført mot Troll A, Oseberg Øst, Åsgard A, Åsgard B og Brage i 2010. Dessuten Ptils oppfølging av pålegg gitt 15.4.2010 og fra gransking av hendelser på Njord og Gullfaks A.

Ptil har særlig lagt vekt på den informasjonen som er mottatt i etterkant av disse aktivitetene om Statoils arbeid med forbedring innenfor kran og løft-området.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere Statoils styring og ledelse av materialhåndtering. Teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner, også vurdert i forhold til relevante regelverkskrav. I tillegg er målet å verifisere Statoil sine etablerte forbedringstiltak innen kran- og løft med hovedfokus på boreområdet.

Resultat
Ptil gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og organisatorisk art. Følgende forhold nevnes spesielt:

  • Avviksbehandling - sakkyndig virksomhet
  • Tekniske mangler - offshore kraner
  • Tekniske mangler - rørhåndteringskran
  • Manglende trening med nødkjøring
  • MOB-båt kapasitet
  • Revidering og bruk av materialhåndteringsplan
  • Mangelfull kjennskap til roller og ansvar
  • Status for plan – trygg rigg prosjektet, mangelfull måloppnåelse
     

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77