Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold for løfteutstyr på Snorre A

Ptil gjennomførte i perioden 22.-25. september 2014 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og selskapets styring av vedlikehold for løfteutstyr på Snorre A.


Målet for aktiviteten var å vurdere selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner og selskapets styring av vedlikehold for løfteutstyr på Snorre A. I tillegg er det en målsetning å verifisere Statoil sine etablerte forbedringstiltak innen kran- og løft med hovedfokus på boreområdet.

Som en del av tilsynet ble det planlagt verifikasjon av stillaser og sikringsutstyr. I tillegg var målsetningen å innhente teknisk informasjon om et identifisert løfteutstyr i boreområdet som er en del av Ptil sitt europeiske markedsundersøkelsesprosjekt.

Resultat
Ptil gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og organisatorisk art. Det ble identifisert avvik innenfor følgende områder:

  • Bruk av slangestasjoner
  • Bruk av kraner i skaftene
  • Løfteredskap
  • Stillaser

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064