Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kontrollromløsningen for Ivar Aasen

21. august 2018 førte vi tilsyn med Aker BP og kontrollromløsningen for Ivar Aasen.


Mål
Målet med tilsynet er å verifisere om implementeringen av den valgte løsningen med kontrollrom i Trondheim er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til nødstengingssystemet.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Risikoreduksjon og kontinuerlig forbedring
  • Beredskapsanalysen
  • Analyser av kommunikasjon
  • Sikringsanalysen

Aker BP har fått frist til 26. oktober 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77