Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kontrollromfunksjoner på Valhall PH

Ptil førte 19.-20.4.2016 tilsyn med BP og kontrollfunksjoner på Valhall PH.


I november 2011 fikk BP samtykke til å ta i bruk Valhall kontrollrom land med tilhørende systemer for å operere brønner på Valhallfeltet inkludert Flanke Sør, Flanke Nord og Hod. Fra november 2015 blir brønnene styrt fra sentralt kontrollrom på Valhall PH. I forbindelse med denne endringen har personell i kontrollrommet fått tildelt nye oppgaver og nytt ansvar.

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at BP sin planlegging, gjennomføring og oppfølging av endringsprosessen var i henhold til myndighetenes krav.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier og ytelseskrav.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til planlegging.

BP har fått frist til 1. september 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77