Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kontrollrom på Valhall PH

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 13.3.2013 tilsyn med BPs etablerte løsning med kontrollrom på Valhall PH (kontrollrom hav) og på Forus (kontrollrom land).


Mål
BP tok i 2012 i bruk et nytt konsept hvor kontrollromfunksjoner er delt mellom to
kontrollrom, et på Valhall og et på land. Det er lagt til rette for kontinuerlig lyd- og bildeoverføring mellom kontrollrommene. Dette tilsynet var en oppfølging av gjennomført tilsyn 12.-15.3.2012. Den gang ble kontrollrommet på PCP benyttet. Kontrollrommet er nå flyttet over til den nye produksjons- og boliginnretningen PH. Under forrige tilsyn framkom det utfordringer ved kommunikasjonsteknologien for overføring av lyd mellom hav og land.

BP har i etterkant av tilsynet gjort flere tiltak for å forbedre lyden. Vi ville gjennom et
scenariobasert tilsyn verifisere om informasjons- og kommunikasjonsteknologi er i samsvar med regelverket og selskapets egne prinsipper og retningslinjer.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til oppdatering i beredskapsplan.

Brev til BP Norge AS
Tilsynsrapport

Journal 2013/270
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77