Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Kollsnes

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 8.-11.4.2013 tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer på Kollsnes.


Mål
Målsetningen med tilsynsaktiviteten var å vurdere planlegging, gjennomføring og oppfølging av virksomheten i forhold til krav i regelverket innenfor tilsynets fagområder.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til dokumentasjon.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • batterirom
  • midlertidig varmekabelinstallasjon
  • interne tilsyn innen elektro

Brev til Gassco AS
Tilsynsrapport - Kollsnes

Journal 2013/338
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064