Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Knarr FPSO

Ptil har ført tilsyn med Shells styring av integriteten av fleksible stigerør, overføringsledninger og tilknyttet sikkerhetsutstyr på Knarr FPSO.


Knarr ligger i Nordsjøen vest for Måløy i Sogn og Fjordane og ca. 50 kilometer nordøst for Snorre. Feltet, som ligger på 410 meter havdyp, er bygd ut med havbunnsbrønner og en flyttbar produksjonsinnretning, Petrojarl Knarr FPSO. Olje lastes fra Knarr FPSO til tankskip, mens gassen blir ført i rørledning til St. Fergus i Skotland. Produksjonen på feltet startet i mars 2015.

AS Norske Shell (Shell) er operatør for feltet, mens Teekay eier og driver Petrojarl Knarr. Shell overtok operatørskapet for Knaerr fra BG Group Norway i februar 2016.

Ptil førte i dagene 3.–6.10.2016 tilsyn med hvordan Shell styrer integriteten av fleksible stigerør, overføringsledninger og tilhørende sikkerhetsutstyr, samt med Teekays arbeid som driftsoperatør. Petrojarl Knarr FPSO fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i oktober 2014.

Tilsynet påviste avvik knyttet til

  • Overtrykksbeskyttelse av gasseksportrørledning
  • Oppfølging av ytelseskrav til overtrykksbeskyttelse
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Oppfølging av fleksible rør

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til

  • Merking av utstyr
  • Oppfølging og verifikasjon
  • Vedlikeholdsstyring

Selskapene har fått frist til 1.2.2017 med å svare på hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95