Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Johan Sverdrup eksportrørledninger

Ptil har ført tilsyn med installering av eksportrørledninger på Johan Sverdrup.


Statoil er operatør på Johan Sverdrupfeltet, som ligger i Nordsjøen, ca. 155 kilometer vest for Karmøy i Rogaland. Feltet er under utbygging og produksjonen er planlagt startet sent i 2019.

Oljen fra feltet vil bli ført i rørledning til Mongstad i Hordaland. Gassen vil bli ført i rørledning som koples til Statpipe-systemet og videre til prosesseringsanlegget på Kårstø i Rogaland.

Ptil førte i tiden 7. – 15. desember 2016 tilsyn med Statoil og konseptet for installering av de to rørledningene fra Johan Sverdrup. Tilsynet ble gjennomført i form av et møte i Statoils lokaler på Forus, fulgt av tilsyn hos Saipem, som står for gjennomføring av rørinstallasjonen.

Det ble ikke påvist avvik i tilsynet.

Det ble imidlertid påvist forbedringspunkter knyttet til oppdatering av styrende dokumenter og plan for gjennomføring av verifikasjoner.

Statoil har fått frist til 15.2.2017 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95