Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Johan Sverdrup

Vi har ført tilsyn med Statoils oppfølging av forbedringsprosesser i fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen.


Johan Sverdrup er et olje- og gassfelt under utbygging på Utsirahøyden i Nordsjøen, om lag 160 kilometer vest for Stavanger. Vanndypet i området er 110 til 120 meter.

Statoil er operatør for feltet. Produksjonen er planlagt startet i slutten av 2019.

Den 9.3., 6.4. og 26.4.2017 førte vi tilsyn med hvordan Statoil følger opp at helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko identifiseres og tas hensyn til i arbeidet og beslutningsprosessen om videreføring av Johan Sverdrup fase 2-prosjektet.

Rettighetshaverne har ikke levert inn søknad om plan for utbygging og drift (PUD) for fase 2.

Johan Sverdrupfeltet bygges ut i flere faser. Første fase er under utbygging, og omfatter blant annet et feltsenter med prosessinnretning, boreinnretning, stigerørsinnretning og boliginnretning.

Rettighetshaverne i Johan Sverdrupfeltet besluttet i mars 2017 å videreføre fase 2 av utbyggingen, og her pågår nå forprosjektering. I forprosjekteringsfasen planlegges det en ny prosessinnretning, undervannsinnretninger og en ubemannet brønnhodeinnretning.

Under tilsynet gjorde vi observasjoner knyttet til:

Vi har bedt Statoil innen 7.8.2017 redegjøre for hvordan observasjonene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77