Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Johan Sverdrup

Vi har ført tilsyn med detaljprosjektering og fabrikasjon av hovedbærekonstruksjonen for boreinnretningen på Johan Sverdrup.


Johan Sverdrup er et olje- og gassfelt under utbygging på Utsirahøyden i Nordsjøen, om lag 160 kilometer vest for Stavanger. Statoil er operatør for feltet, som vil blir bygd ut med fire faste innretninger med broforbindelse. Vanndypet i området er 110 til 120 meter. Produksjonen er planlagt startet i sluttet av 2019.

I dagene 7. – 9. mars 2017 førte vi tilsyn med detaljprosjektering og bygging av boreinnretningen (DP) til Johan Sverdrupfeltet. Tilsynet ble gjennomført ved Aibel Thailand, der hovedbærekonstruksjonen (Main Support Fram - MSF) er under bygging. Tilsynsaktiviteten inngår i en tilsynsrekke rettet mot Statoils styring og oppfølging samt Aibels prosjektering av boreenheten (DSM) og hovedbærerammen til boreinnretningen på Johan Sverdrup.

Det ble ikke påvist avvik fra regelverket i tilsynet.

Det ble imidlertid påvist forbedringspunkter knyttet til

Vi har bedt Statoil innen 24. mai 2017 å melde tilbake hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77