Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Johan Sverdrup

Ptil har ført tilsyn med detaljprosjektering av boreplattformen til Johan Sverdrupfeltet.


Statoil er operatør på Johan Sverdrupfeltet, som ligger i Nordsjøen, ca. 155 kilometer vest for Karmøy i Rogaland. Feltet er under utbygging og produksjonen er planlagt startet sent i 2019.

Tilsyn under prosjektering og bygging av innretninger har stor betydning fordi det i disse fasene blir lagt viktige premisser for forsvarlig drift når innretningene senere blir tatt i bruk.

Tilsynet med detaljprosjektering av boreplattformen til Johan Sverdrupfeltet ble gjennomført 26. og 27. januar 2017. Tilsynet ble gjennomført ved leverandøren Aibels kontorer i Asker.

Målet med tilsynet var å:

  • følge opp planlegging og gjennomføring av prosjektet med hovedvekt på detaljprosjektering av hovedbærekonstruksjon, stigerør og tilhørende system for prosessikring
  • følge opp Statoil sin oppfølging av leverandører
  • se til at prosjektet blir planlagt og gjennomført i samsvar med gjeldende regelverk og anerkjente normer og at krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt

Det ble ikke identifisert noen avvik i dette tilsynet.

Det ble identifisert tre forbedringspunkt knyttet til læring og erfaringsdeling, avviksbehandling og selskapet sin egen oppfølging.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77