Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Johan Sverdrup

Ptil har ført tilsyn med anskaffelse av offshorekraner i Johan Sverdrup-prosjektet.


Statoil er operatør for Johan Sverdrupfeltet i Nordsjøen. Plan for utbygging og drift (PUD) for første fase av Johan Sverdrup-prosjektet ble godkjent i 2015 og produksjonsstart er planlagt til slutten av 2019. Den valgte utbyggingsløsningen for første byggetrinn er et feltsenter med fire spesialiserte plattformer; boligkvarter, prosessanlegg, boreanlegg og stigerør.

Ptil førte i perioden 31.3 til 1.4.2016 tilsyn med Statoils anskaffelse av offshorekraner i Johan Sverdrup-prosjektet. Tilsynet ble gjennomført i Statoils lokaler på Forus ved Stavanger.

Formålet med tilsynet var å verifisere og følge opp anskaffelsesprosessen for offshorekraner i Johan Sverdrup - prosjektet og undersøke hvordan Statoil sikret at erfaringer fra drift og resultater fra analyser ble ivaretatt. Dette omfattet krantekniske og operasjonelle forhold, teknisk sikkerhet og arbeidsmiljøforhold.

Tilsynet identifiserte et forbedringspunkt knyttet til anvendelsen av HMS–regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vi har bedt Statoil svare på hvordan forbedringspunktet blir vurdert innen 6.6.2016.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77