Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Johan Castberg FPSO

Ptil har ført tilsyn med bruken av maritimt regelverk på Johan Castberg FPSO.


Statoil er operatør på Johan Castbergfeltet i Norskehavet, som skal bygges ut med en flytende produksjonsplattform (FPSO).

Petroleumsregelverket gir adgang til å legge andre standarder enn NORSOK til grunn for prosjektering av bærende konstruksjoner. Ptil gjennomførte 13. - 14.4.2016 en tilsynsaktivitet hos Statoil for å undersøke om de maritime standardene som selskapet har valgt å bruke, er i samsvar med regelverkets krav til bruk av anerkjente normer.
 
Det ble ikke påvist avvik i denne tilsynsaktiviteten.
 
Det ble påvist et forbedringspunkt knyttet til Statoils funksjonsspesifikasjon.
 
Vi har bedt Statoil svare på hvordan forbedringspunktet blir vurdert innen 28.5.2016.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77