Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ivar Aasen utbyggingsprosjekt

Ptil førte i dagene 17. mars 2016 og 5. - 7. april 2016 tilsyn med Det norske oljeselskap A/S (Det norske) sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav til barrierestyring i utbyggingsprosjektet for Ivar Aasen.


Målet med tilsynet var å følge opp at Det norske i samarbeid med aktørene i utbyggingsprosjektet etterlever forutsetningene i PUD, gjeldende forskrifter og standarder samt selskapets egne krav.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik under tilsynet.

Det ble identifisert fire forbedringspunkt knyttet til:

  • Ytelseskrav til barrierefunksjoner og -elementer
  • Gjennomføringer i brannskiller klasse H
  • Kjølevannsystem og kontrollpanel tilhørende dieselgeneratoren for nødkraft
  • Automatsikringer – statusindikasjon og låseanordning

Det norske har fått frist til 20. juni med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95