Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ivar Aasen

Ptil har ført tilsyn med logistikk og beredskap på Ivar Aasen.


Aker BP ASA (AkerBP) er operatør på Ivar Aasenfeltet, som er et olje- og gassfelt i Nordsjøen, vest for Stavanger og ca 30 kilometer sør for Grane og Balder. Utbyggingen omfatter en produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell og en separat oppjekkbar innretning for boring og komplettering. Produksjonen på feltet er planlagt startet 24. desember 2016.

Ptil har ført tilsyn med AkerBPs tilrettelegging for styring og ledelse av beredskap og materialhåndtering. Tilsynet fant sted i dagene 24.– 27. oktober 2016, i form av et møte i selskapets lokaler på land, som deretter ble fulgt opp med verifikasjoner ombord på innretningen.

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

  • Kommunikasjonsutstyr
  • Materialhåndtering
  • Brukerveiledning for og merking av løfteutstyr

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Evakueringsveier
  • Materialhåndteringsplan
  • Enkelte tekniske forhold

AkerBP har fått frist til 1.2.2017 med å gjøre rede for hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.
 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95