Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Island Constructor - logistikk

Petroleumstilsynet gjennomførte 12.–13.4.2010 tilsyn med brønnintervensjonsinnretningen Island Constructor på området logistikk, som innbefatter materialhåndtering og bruk av kraner og løfteutstyr. Tilsynet påviste flere avvik og forbedringspunkter.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført om bord på innretningen, som eies av Island Offshore Management AS, mens denne lå ved kai i Ulsteinvik. Hensikten var å verifisere forhold knyttet til materialhåndtering og bruk av kraner og løfteutstyr som et ledd i vår behandling av selskapets søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen. 

Resultat
Det ble påvist flere avvik og forbedringspunkter, hovedsakelig knyttet til selskapets overordnede styringssystem og det innretningsspesifikke styringssystemet for Island Constructor. Flere av avvikene har likheter med avvik som ble påvist under behandlingen av søkand om samtykke for innretningen Island Wellserver for ca ett år siden.

Avvik fra regelverkskrav ble påvist med hensyn til:

  • Kunnskaper om norsk regelverk og selskapsinternt styringssystem
  • Styrende dokumenter for løfteoperasjoner, spesielt for sub-sea løfting 
  • Opplæring
  • Nød-operasjon av løfteinnretninger
  • Tilkomst til kranførerkabin og for rengjøring av takvindu i krankabin

Det ble påvist forbedringspunkter med hensyn til:

  • Utstyr for avsperring av områder med løfteaktivitet
  • Oppbevaring av kranforløpere
  • Løst løfteutstyr

 

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064