Gå til hovedinnhold

Tilsyn med integrasjonen mellom Repsol Exploration Norge AS og Talisman Energy Norge As

Ptil har ført tilsyn med integrasjonsprosessen mellom Talisman Energy Norge as (Talisman) og Repsol Exploration Norge AS (Repsol).


Målet med tilsynet var å følge opp at integrasjonsprosessen ble gjennomført i henhold til regelverket. Tilsynet var rettet mot etablering av styringssystem, arbeidstakermedvirkning, kontinuerlig forbedring, selskapets identifisering og vurdering av HMS-risikoer knyttet til integrasjon og selskapets egen oppfølging av integrasjonsprosessen.

Ptil berammet tilsynet tidlig i integrasjonsprosessen for å kunne følge denne over tid og ble gjennomført i form av statusmøter, intervjuer, gruppesamtaler og verifikasjon mot styrende dokumenter.

Selskapet videreutviklet og korrigerte planer og tiltak underveis og vi viser derfor ikke til avvik og forbedringspunkter. Det er likevel Ptils vurdering at selskapet framover kan videreutvikle endringskompetansen sin i en del sammenhenger med betydning for HMS i selskapet, blant annet:

  • Avklaring av felles forståelse av begrepet medvirkning og praktisering av dette
  • Tidsrommet mellom annonsering av store endringer og avklaring av betingelser/logistikk tilknyttet disse
  • Tidlig kartlegging av HMS-risiko og risikovurdering tilknyttet planlagte endringer
  • Fokus på både forbedring og opprettholdelse av HMS-nivå når endringer vurderes og implementeres
  • Vurdering av endringer enkeltvis og samlet
  • Utforming av taushetserklæring for tillitsvalgte (AML §8-3)
  • Sammenhengen mellom målformuleringer, tilhørende aktiviteter og selskapets egen oppfølging og måling av resultater
  • Struktur, helhet og tidsangivelse i planfremstillingen

Våre observasjoner blir bakgrunn for kommende tilsynsaktiviteter. Selskapet blir bedt om å gi en oppsummering og status for intergrasjonsprosessen i det neste årlige statusmøtet mellom selskapet og Ptil.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95