Gå til hovedinnhold

Tilsyn med instrumenterte sikkerhetssystemer på Gullfaks A

Ptil gjennomførte 11-13. september 2012 tilsyn med Statoil og de instrumenterte sikkerhetssystemer på Gullfaks A.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan Statoil sikrer at de instrumenterte sikkerhetssystemene på Gullfaks A møter relevante myndighetskrav, anerkjente standarder og retningslinjer samt selskapets egne krav og prinsipper.

Resultat
Det ble ett identifisert avvik knyttet til prosessikringssystemet.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Kompetansestyring
  • forebyggende vedlikehold av instrumenterte sikkerhetssystemer.
  • Teknisk driftsdokumentasjon

Brev til Statoil Petroleum AS
Tilsynsrapport - Gullfaks C

Journal 2012/1189

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064