Gå til hovedinnhold

Tilsyn med helhetlig kjemikaliestyring

I perioden 1.10.2013 - 3.10.2013 førte Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet tilsyn med North Atlantic Management og Statoil knyttet til forboringsaktiviteten på Valemon med West Elara. Tema for oppgaven var helhetlig kjemikaliestyring i forbindelse med forboring på Valemon.


Mål
Målet med aktiviteten var å vurdere selskapenes systemer og praksis for helhetlig kjemikaliestyring, herunder:

  • prosessene som ligger til grunn for valg av kjemikalier og hvordan de brukes og håndteres
  • avveining mellom ulike faktorer knyttet til ytre miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet
  • tekniske, operasjonelle og organisatoriske barrierer mot utslipp og helseskader ved bruk av kjemikalier

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til helhetlig kjemikaliestyring.


Journal 2013/1184

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064