Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Heimdal

Ptil førte 9. og 10. juni 2016 tilsyn med Statoil og Gassco knyttet til tilstanden til hovedbærekonstruksjonene på Heimdal.


Målet med tilsynet var å se hvordan Statoil og Gassco opprettholder integriteten av hovedbærekonstruksjonene for en innretning i drift.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til

  • Endringer i inspeksjonsomfanget for Heimdal A og B
  • Dokumentarkivering og samsvar mellom analyser
  • Redundansanlyser for rubusthet av konstruksjoner

Statoil og Gassco har fått frist til 1. september 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert. 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95