Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Heidrun

Petroleumstilsynet gjennomførte 25. og 26.4.2012 tilsyn med stabilitet, ballastering og lossing (offloading) av Heidruninnretningen.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved Statoils kontor i Stjørdal, og hadde som mål å se til at systemene for stabilitet, ballastering og lossing av Heidruninnretningen er i samsvar med gjeldende regelverk.

Blant annet med bakgrunn i Deepwater Horizon-ulykken, gjennomgikk vi noen mulige årsaker og bidragsytere til at strekkstaginnretninger kan synke eller få stabilitetsproblemer, samt mulig årsaker til ulykker med offshore lastesystemer. Feilmulighetene er mange og analysene av flyteevne, stabilitet og ballastering er til dels kompliserte. Det er i slike analyser svært mye som skal gjøres riktig eller på en konservativ måte.

Tilsynet identifiserte avvik fra regelverket knyttet til

Det ble videre påvist forbedringspunkter knyttet til


Brev til Statoil
Tilsynsrapport


Journal 2012/370
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77