Gå til hovedinnhold

Tilsyn med havbunnsløsninger i Statoil

20. oktober 2017 førte vi tilsyn med havbunnsløsninger på Johan Castberg prosjektet.


Mål
Målet med tilsynet er å se til at Statoil i tidlig fase av Johan Castberg planlegger og prosjekterer i henhold til interne krav og kravene i regelverket, samt at endringer i underlag for prosjektering fra første plan for utbygging er vurdert og dokumentert.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkter.

Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynet er vårt hovedtema for 2017 – «Trenden skal snus» der robusthet, standarder og partssamarbeid er vektlagt som viktige tema. Vi har hatt flere hendelser knyttet til havbunnsinnretninger de siste årene der vi vil se hvordan erfaring og læring fra disse er brukt i gjennomføringen av prosjektet. Tilsynet er og en viktig forberedelse til behandling av plan for utbygging og drift (PUD) som er planlagt innlevert i løpet av siste del av 2017.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95