Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Hammerfest LNG - logistikk, materialhåndtering, kran og løft

Ptil førte i perioden 1.-3.9.2010 tilsyn med logistikk, materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner på Hammerfest LNG.


Hovedfokus for tilsynet var Statoils styring og ledelse av materialhåndteringen, teknisk tilstand, status på brukerinstruksjoner og bruk av løfteutstyr.

Mål
Målsettingen med oppgaven var å verifisere samsvar med regelverkskrav innen ovenfor nevnte områder.

Resultat
Det ble ved tilsynet observert avvik fra regelverket ved styringssystemet og til utførelse og styring av vedlikeholdet av fastmontert løfteinnretninger.

Videre ble det observert to forbedringspunkter knyttet til utførelse av løfteoperasjoner samt til mangler ved dokumentasjon for løfteinnretningene.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77