Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gyda

Petroleumstilsynet gjennomførte 6.-.9 mai 2013 tilsyn på Gyda. Tilsynsoppgaven fokuserte på kommunikasjon, kommunikasjonsutstyr, vedlikehold og kompetanse.


Mål
Målet med tilsynet å verifisere teknisk tilstand, og i den forbindelse vedlikehold og bruk av radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningen vurdert opp mot relevante HMS-forskrifter.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • VHF i MOB-båt
  • VHF i livbåt
  • antenne og kabel
  • dokumentasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til kompetanse.

Journal 2013/382

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77