Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gullfaks undervannkompresjon

Ptil har ført tilsyn med Statoils styring av undervannskompresjonsprosjektet på Gullfaks.


Statoil startet i 2015 et undervannsanlegg for kompresjon av våtgass fra Gullfaks Sør. Gassen blir transportert i en 15 kilometer lang rørledning til Gullfaks C for prosessering. Etter hvert som trykket i reservoaret avtar, vil anlegget bidra til å opprettholde produksjonen og dermed økte utnyttelsesgraden i feltet. Anlegget var det første i verden i sitt slag.

Undervannsanlegget styres fra Gullfaks C ved hjelp av en kontrollkabel på havbunnen. I kabelen føres elektrisk kraft, signaler og kjemikalier innenfor en felles ytre kappe. 

På bakgrunn av en hendelse med denne kabelen, som blant annet medførte kjemikalieutslipp, har Ptil ført tilsyn med Statoils oppfølging av hendelsen samt prosjektering og fabrikasjon av ny kontrollkabel. Tilsynet fokuserte særlig på Statoils oppfølging av hendelsen, styring av leverandøren og læring fra hendelsen.

Tilsynet ble gjennomført i form av møter 17.11.2016 hos Statoil i Bergen og 1.12.2016 hos leverandøren Nexans i Halden.

Tilsynet påviste ingen avvik fra regelverket.

Det ble imidlertid påvist forbedringspunkter knyttet til ansvar, myndighet og rollefordeling.

Statoil har fått frist til 7.2.2017 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95