Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gudrun-innretningen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn, i perioden 14. mai og 13-15 juni 2012, med Statoil sin tilrettelegging for arbeidsmiljø og materialhåndtering i design og konstruksjon av Gudrun-innretningen.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan Statoil har sikret at krav til tilrettelegging for arbeidsmiljø- og materialhåndteringsforhold blir etablert, implementert og fulgt opp i prosjektet.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • bemanning og kompetanse
  • oppfølging og styring av aktiviteter på byggeplassen
  • tilkomst for operasjon og vedlikehold av utstyr
  • arbeidsmiljøanalyser

 Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • vedlikehold av offshorekran
  • erfaringsoverføring
  • løfteoperasjoner
  • materialhåndtering av våtgass kompaktkjøler

Brev til Statoil Petroleum as
Tilsynsrapport - Gudrun-innretningen
 

Journal 2012/754