Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Goliat FPSO

Ptil førte i perioden 8.-15. april 2015 tilsyn med Eni Norge as og Goliat FPSO innen konstruksjoner og maritime systemer.


Mål
Oppgaven er basert på at Goliat-innretningen er nær ferdigstillelse, og vi ønsket å gjøre stikkprøver om tilstrekkelig dokumentasjon om konstruksjoner og maritime systemer var ferdigstilt før innretningen var tatt i bruk, og var i samsvar med regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Samsvar mellom dokumenter
  • Maritim dokumentasjon
  • Testing av polyestertauene
  • Sporbarhet for driftsfaser

Eni Norge as har fått frist til 19. juni 2015 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77