Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Goliat

Vi har ført tilsyn med arbeid på hydrokarbonførende systemer på Goliat.


Goliat er et oljefelt i Barents-havet, om lag 50 kilometer sørøst for Snøhvit. ENI er operatør for Goliat, som er bygget ut med en flytende, prosess-, lager- og boliginnretning av typen Sevan 1000. Åtte bunnrammer er koblet til innretningen. Stabilisert olje lastes over på skytteltankskip og transporteres til markedet, mens assosiert gass inntil videre blir reinjisert i reservoaret. Produksjonen startet i mars 2016.

I tiden 30. januar til 3. februar 2017 førte vi tilsyn med planlegging og gjennomføring av arbeid på hydrokarbonførende systemer på Goliatinnretningen.

Tilsynet var en delaktivitet i en tilsynsserie som vil pågå gjennom hele 2017. Bakgrunnen for deltilsynet var blant annet at det i løpet av 2016 inntraff syv hydrokarbonlekkasjer.

Formålet med tilsynet var å følge opp hvordan ENI styrer risiko knyttet til arbeid på hydrokarbonførende systemer, og hvordan de kompenserende tiltakene som er iverksatt på dette området fungerer.

Tilsynet påviste ett avvik knyttet til kjennskap til status for sikkerhetssystemer.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

ENI har fått frist til 12. mai 2017 med å redegjøre for hvordan avviket blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.
 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95