Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gjøa – risikoutsatte grupper

Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden 11.06.12 til 14.06.12 tilsyn med GDF SUEZ E&P Norge AS (GDF SUEZ) og entreprenører sitt arbeid med å identifisere og følge opp potensielt risikoutsatte grupper (RUG) på Gjøa innretningen.


Mål
Målet med aktiviteten var å verifisere at:

  • GDF SUEZ og entreprenører på Gjøa innretningen har etablert et fungerende styringssystem som medfører at risikoforhold for grupper av arbeidstakere er identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold er fullt ut forsvarlige i alle ledd i kontraktskjeden. 
  • GDF SUEZ og entreprenører har vurdert betydningen av rammebetingelser for risiko

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til kartlegginger og risikovurderinger av egenprodusert støy fra håndholdte verktøy.

Videre ble det identifisert forbedringspunktet knytte til:

  • bestillingssystemet for kjemikalier
  • støyeksponering
  • opplæring i bruk av verneutstyr


Journal 2012/854

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064