Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gjøa – bærende konstruksjoner og maritime systemer

Ptil førte i perioden 15.-18. august 2016 tilsyn med Engie og selskapets oppfølging av bærende konstruksjoner og maritime systemer på Gjøa-innretningen.


Målet med tilsynet var å vurdere selskapets etablerte rutiner for å bevare konstruksjoners og maritime systemers integritet i driftsfasen i henhold til regelverkskrav samt å verifisere etterlevelsen av rutinene.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til prosedyrer.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til tredjepartsverifikasjon av dokumenter.

Engie har fått frist til 15. november 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77