Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gina Krog FSO

Vi har ført tilsyn med Statoil i forbindelse med prosjektering og fabrikkering av den flytende lagringsinnretningen Gina Krog FSO. Innretningen er et tidligere tankskip som ombygges for den tiltenkte funksjonen.


Statoil er operatør for Gina Krog, som er et olje- og gassfelt i Nordsjøen, 250 kilometer vest for Stavanger. Vanndybden i området er 110-120 meter. Feltet bygges ut med bunnfast produksjonsinnretning på stålunderstell og en flytende lagerinnretning for olje. Brønnene bores fra en oppjekkbar boreinnretning.

Produksjonen ventes å starte i løpet av sommeren 2017.

Tilsynet fant sted 9. og 10. mai 2017 i lokalene til Teekay i Stavanger. Teekay har inngått kontrakt med Statoil om bruk av den tidligere skytteltankeren Randgrid, som er under ombygging i Singapore for bruk som Gina Krog FSO.

Målet med tilsynet var å få et inntrykk av om bærende konstruksjoner og maritime systemer vil tilfredsstille krav i regelverket, og at sluttdokumentasjonen av prosjekteringen og fabrikasjonen viser samsvar med forskrifter og relevante standarder.

Det ble ikke påvist avvik eller identifisert noen forbedringspunkter i dette tilsynet.

På grunn av forsinkelsene i prosjektet, var en god del maritime systemer fortsatt under testing for ferdigstillelse, og tilhørende dokumenter og sertifikater ikke tilgjengelige. Vi fikk derfor ikke sett all den dokumentasjonen som var planlagt gjennomgått. Vi har bedt Statoil arrangere et møte når testingen er avsluttet.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95